ANSÖKAN

ANSÖKAN FÖR 2021 ÄR NU STÄNGD.

Stipendieutdelning ägde rum 6 november på Grafiska Sällskapets Galleri då Elina Birkehag mottog årets stipendium.

För ansökan 2022 kommer information och ansökningshandlingar att finnas här från mars. 

Följ oss på Facebook och Instagram för uppdateringar.

instagram: getfotsfonden

facebook: Stiftelsen Getfotsfonden

 

 

 

 

 

Välkommen med din ansökan till Getfotsstipendiet 2021!

För 2021 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor. Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2022 delas ut nästkommande år.

Ansökan om stipendium görs med blankett som laddas ner här:

Getfotsfondens ansökningsblankett

Till ansökan bifogas högst 10 digitala bilder av grafiska verk. Filformatet på bilderna kan vara jpeg, pdf, png, gif, tiff och varje enskild bild får vara högst 2MB. (Se alla instruktioner i ansökningsblanketten.)
Utan bildmaterial räknas inte din stipendieansökan.

Din ansökan skall finnas oss tillhanda senast kl 23.59 3 oktober 2021 till mail: ansokan.getfotsfonden@gmail.com

Stipendieutdelning kommer att ske i början på november

 

Följ oss på Instagram och Facebook för uppdateringar och påminnelser om ansökningstider, utdelningar och utställningar.