ANSÖKAN

ANSÖKAN FÖR 2020 ÅRS STIPENDIUM ÄR NU STÄNGD

Information om hur du söker stipendiet för 2021 kommer att finnas här från april 2021.

Stipendieutdelning med årets stipendiat kommer att ske 7 november kl. 11 – 12 på Grafiska Sällskapets Galleri i Stockholm. Då invigs även utställningen med 2019 års stipendiat: Linus Höj Krantz

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen med din ansökan till Getfotsstipendiet 2020!

För 2020 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor. Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2021 delas ut nästkommande år.

Ansökan om stipendium görs med blankett som laddas ner här:

Getfotsfonden ansökningsblankett

Ansökningsblanketten kompletteras med ett kortfattat brev med redogörelse för konstnärlig verksamhet samt varför du vill söka Getfotsfondens Grafikstipendium.

Till stipendieansökan bifogas även högst 10 fotografier/utskrifter i max. A4-storlek (inga diabilder, original eller CD:s), av grafiska verk, samt upplysningar om verkets titel, teknik och verkliga storlek. Märk bilderna med konstnärens namn samt titel.

Önskas bilderna i retur, bifoga ett frankerat och adresserat kuvert.

Brevet med ansökan skall vara poststämplat senast 2 oktober 2020.

Det ska sändas till:

Getfotsfonden
c/o Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm

OBS!

Grafiska Sällskapet har ingenting med stipendiet att göra. De låter vänligen Getfotsfonden använda Grafiska Sällskapets galleri för stipendieutdelning, stipendiatens utställning samt att vi kan använda oss av postadressen.

 

Stipendieutdelning kommer att ske i början på november

 

Följ oss på Instagram och Facebook för uppdateringar och påminnelser om ansökningstider, utdelningar och utställningar.