ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan till Getfotsstipendiet 2024!

För 2024 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor.

Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2025 delas ut nästkommande år.

Ansökan om stipendium görs med blankett som laddas ner här:

Getfotsfondens ansökningsblankett

Till ansökan bifogas högst 10 digitala bilder av grafiska verk. Filformatet på bilderna kan vara jpeg, pdf, png, gif, tiff och varje enskild bild får vara högst 2MB. (Se alla instruktioner i ansökningsblanketten.)

Utan bildmaterial räknas inte din stipendieansökan.

Din ansökan skall finnas oss tillhanda senast kl 23.59 3 oktober 2024 till mail: ansokan.getfotsfonden@gmail.com

Stipendieutdelning kommer att ske i slutet på november

Följ oss på Instagram och Facebook för uppdateringar och påminnelser om ansökningstider, utdelningar och utställningar.

Stiftelsen Getfotsfonden respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas säkert och på ett korrekt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar personuppgifter endast så länge som de behövs för ändamålet.