ANSÖKAN

ANSÖKAN FÖR 2023 ÄR NU STÄNGD

Information kring ansökan för 2024 kommer att visas här från april 2024
Följ oss gärna på Facebook och Instagram:

instagram: getfotsfonden

facebook: Stiftelsen Getfotsfonden

Välkommen med din ansökan till Getfotsstipendiet 2023!

För 2023 uppgår stipendiesumman till 20.000 kronor.

Stipendiaten erbjuds även en liten utställning i en del av Grafiska Sällskapets galleri i samband med att grafikstipendiet för år 2024 delas ut nästkommande år.

Ansökan om stipendium görs med blankett som laddas ner här:

Getfotsfondens ansökningsblankett

Till ansökan bifogas högst 10 digitala bilder av grafiska verk. Filformatet på bilderna kan vara jpeg, pdf, png, gif, tiff och varje enskild bild får vara högst 2MB. (Se alla instruktioner i ansökningsblanketten.)

Utan bildmaterial räknas inte din stipendieansökan.

Din ansökan skall finnas oss tillhanda senast kl 23.59 3 oktober 2023 till mail: ansokan.getfotsfonden@gmail.com

Stipendieutdelning kommer att ske i början på november

Följ oss på Instagram och Facebook för uppdateringar och påminnelser om ansökningstider, utdelningar och utställningar.

Stiftelsen Getfotsfonden respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas säkert och på ett korrekt sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar personuppgifter endast så länge som de behövs för ändamålet.