BAKGRUND

Stiftelsen Getfotsfonden delar årligen ut ett stipendium för grafiker i början av sin yrkesbana, i syfte att stödja utvecklingen av den grafiska konsten. Stiftelsen bildades 1992 på initiativ av lärare och elever på Grafikskolan i Stockholm, som då var lokaliserad på Getfotsvägen i Gubbängen i Stockholm. Numera ligger skolan i Sätra i södra Stockholm.
Stiftelsens kapital, vars årliga avkastning delas ut som stipendium, kommer dels från utställningar med verk som skänkts till Getfotsfonden av stort antal konstnärer och dels genom en generös donation från en retrospektiv utställning med Rolf Steinbergs verk. Rolf Steinberg arbetade som lärare på Grafikskolan. Eleverna på Grafikskolan lät under ett antal år en viss procent av försäljningen vid skolans elevutställningar gå till stipendiefonden.

Idag kompletter Getfotsfonden  avkastningen med viss försäljning av egen produktion.  Litografin ”Trio med Tryck” av Rolf Steinberg, Amalia Årfelt och Mamma Andersson och mappen ”GET”, utgiven 2015 med bilder skänkta av den dåvarande styrelsen.