STYRELSE

Ellen Cronholm, ordförande

Ulla Wennberg, kassör

Matts Husser

Nina Kerola

Jenny Olsson

Karl Haskel

Eva Spikbacka

Magnus Dahl