Magnus Dahl (2011)

JURYNS MOTIVERING
Getfotsstipendiet 2011 tilldelas Magnus Dahl för hans grafiska verk som präglas av uppriktighet och ärlighet.
Magnus små bilder förmedlar i sin enkelhet en direkt monumental upplevelse, där formen och innehållet får oss att uppleva att vi alla talar samma språk.
Med förenklingen som metod fångar han en komplex bildvärld fylld av mening, fantasi och ömhet.
Bildspråket är på en gång lekfullt och avskalat, associativt och stramt.

Magnu Dahl, hemsida