Sebastian Larsmo (2020)

JURYNS MOTIVERING:

Larsmo rör sig med elegans mellan grafikerns trycksvärta och formgivarens stilistiska uttryck.

Med en blandning av humor och allvar tar han in den seriella comic-strip traditionen i grafikens och torrnålens värld, dock utan att falla in i det stereotypiska bild till bild uttrycket. Betraktaren inbjuds att fritt tolka och läsa bilddelarna i olika riktningar. I sitt bildbyggande jobbar Sebastian stort med det lilla formatet. Samtidigt som bilderna i sig är föreställande så blir helheten till en slags konceptuell abstraktion.

Med trycksvärta under naglarna balanserar Larsmo finkänsligt upp ett tillämpat formgrafiskt uttryck med fri konstgrafik.

Länk till Sebastians hemsida