Stefan Tielscher (2009)

JURYNS MOTIVERING
För ett konstnärsskap som med lust och nyfikenhet utforskar materialens egenskaper liksom gränserna för olika tekniker och med det grafiska hantverket som grund prövar nya perspektiv och abstrakta tankar och som resulterar i konst av oväntat slag.