Tova Fransson (2015)

 

JURYNS MOTIVERING:
Med kunskap om funktion och hantverk förhåller sig Tova Fransson lekfullt och sökande i sitt arbete med material som är hittat eller nyupptäckt från boktrycksverkstaden. Tova har hittat ett eget språk i typernas mellanrum genom att ge dem karaktär och betydelse. Hon använder både känsligt och storslaget sina upptäckter till att bilda nya befolkade världar i flera dimensioner.